• طنز شعر در محضر رهبر انقلاب

   

  طنز شعر در محضر رهبر انقلاب

   

    استکان یونانی

   

   

    

  باید برادران زنم را عوض کنم

   

  بچه محله امام رضایم

   

  علی رضا قزوه

  شعر درست و دری وری

   

   

  زن ذلیلان

  شعر شکسته بسته

   در حال و هوای نماز

   

   

   


 • Comments

  No comments yet  Add comment

  Name / User name:

  E-mail (optional):

  Website (optional):

  Comment: