• چیستی و ماهیت انسان

  انسان جنس است نه نوع

   انسان دارای مراتب (مشکک) است. و به عبارتی انسان خودش، خودش را

  می سازد. گویی به او خمیری سپرده اند تا مجسمه خود را بسازد و به قول

  خواجه عبدالله انصاری، آن اَرزی که می ورزی. این حکمت را به بیان

  فلسفی چنین گویند که انسان نوع نیست که تحت آن افراد باشد؛ بلکه

  انسان، جنس است و تحت آن انواع؛ یعنی همه افرادی که اطلاقِ انسان به

  آنها می شود، در واقع انسان نیستند بلکه هرکدام از آنها می توانند نوعی از

  خلقت باشند.

  بنا بر این تفاوت افرادِ انسان، تفاوت بین عرش تا فرش است و همچون دو

  گوسفندی نیستند که فقط در چند کیلو گوشت و چربی، تفوت داشته

  باشند. تآثیراتی که انسان در عالم طبیعت می تواند ایجاد کند، به اندازه قوه

  روحی او بستگی دارد. هرچه انسان خود را تکامل بخشد، بیشتر می تواند

  در عالم طبیعت اثر بگذارد.

  منبع: نظریه اختیاری بودن ظهور، علیرضا نودهی، تهران، موعود عصر(ع) ، اول، 1385. ص 8


 • Comments

  No comments yet  Add comment

  Name / User name:

  E-mail (optional):

  Website (optional):

  Comment: