• تمدن استعماری غرب

    

  تمدن استعماری غرب 

  شهید صدر فراورده های غربی را به دو بخش تقسیم کرده اند:

  1ـ بخش «مادی و تجربی»

  2 ـ بخش «اجتماعی و سیاسی»

  ایشان استفاده از بخش اول را ساده تر و کم خطرتر دانسته ولی در بخش دوم معتقد است که باید فرهنگ و مفاهیم اسلامی را مأخذ قرار داده و باید از آنچه دین مبین با آن سازگار است استفاده کرد و در این میان همواره از خطر تحریف و تأویل نادرست دین بر حذر بود».

  ... به هر حال روشن است که تمدن غرب خوبی هایی دارد ولی باید خیلی با احتیاط با آنها برخورد کنیم. زیرا بیشتر نظریات آنها آلوده است. مثلا «نظریات اندیشمندانی همچون فوکویاما در مورد پایان تاریخ که با پیروزی غرب بر همه تمدن های دیگر و گسترش نفوذ آن در سرتاسر جهان محقق می شود؛ و هانتینگون در مورد برخورد تمدنها که در نهایت به پیروزی تمدن غرب می انجامد، بیانگر ماهیت و محتوای استعماری این تمدن است».

  نظریه اختیاری بودن ظهور، علیرضا نودهی، تهران، موعود عصر(ع) ، اول، 1385.   ص 82

   


 • Comments

  No comments yet  Add comment

  Name / User name:

  E-mail (optional):

  Website (optional):

  Comment: