• تلنگر شهيد شوشتري به دنياطلبان

  تلنگر شهيد شوشتري به دنياطلبان

  ديروز از هر چه بود گذشتيم، امروز از هرچه بوديم گذشتيم. آن‌جا پشت خاکريز بوديم و اين‌جا در پناه ميز. ديروز دنبال گمنامي بوديم و امروز مواظبيم ناممان گم نشود. جبهه بوي ايمان مي‌داد و اين‌جا ايمان‌مان بو مي‌دهد. آن‌جا بر درب اتاق‌مان مي‌نوشتيم ياحسين فرماندهي از آن توست؛ الان مي‌نويسيم بدون هماهنگي وارد نشويد. الهي نصيرمان باش تا بصير گرديم، بصيرمان کن تا از مسير برنگرديم. آزادمان کن تا اسير نگرديم.

  برگرفته از وصيت نامه شهيد


 • Comments

  No comments yet  Add comment

  Name / User name:

  E-mail (optional):

  Website (optional):

  Comment: