• وصيت نامه سردار شهيد حاج احمد کاظمي

  خداوندا روزي شهادت مي خواهم که از همه چيز خبري هست الّا شهادت

  :وصيت نامه سردار شهيد حاج احمد کاظمي

  بسم ا... الرحمن الرحيم

  .خداوندا! فقط مي‌خواهم شهيد شوم؛ شهيد در راه تو. خدايا! مرا بپذير و در جمع شهدا قرار بده

  خداوندا! روزي شهادت مي‌خواهم که از همه چيز خبري هست الّا شهادت؛ ولي خداوندا! تو صاحب همه چيز و همه کس هستي و قادر توانايي.

  ای خداوند کريم و رحيم و بخشنده! تو کرمي کن، لطفي بفرما، مرا شهيد راه خودت قرار ده... با تمام وجود درک مي‌کنم عشق واقعي تويي و عشق به شهادت بهترين راه براي دست يافتن به اين عشق بزرگ است....

  پرتو سخن ، شماره610 ، 14/10/1390


 • Comments

  No comments yet  Add comment

  Name / User name:

  E-mail (optional):

  Website (optional):

  Comment: