• دستور العمل

  دستور العمل

  بسمه تعالي: هيچ ذکري، بالاتر از «ذکر عملي» نيست؛ هيچ ذکر عملي، بالاتر از « ترک معصيت در اعتقاديات و عمليات نيست». و ظاهر اين است که ترک معصيت به قول مطلق، بدون «مراقبه دائميه»، صورت نمي گيرد

  والله الموفق . العبد محمد تقي البهجة


 • Comments

  No comments yet  Add comment

  Name / User name:

  E-mail (optional):

  Website (optional):

  Comment: