• لذت حضور در جبهه

  لذت حضور در جبهه   

  يک شب مهمانشان بودم. آخر شب مادرش دو دست رختخواب شيک و تميز برايمان پهن کرد. مادر که رفت سعيد بلافاصله رختخوابش را جمع کرد و پوتين‌هايش را گذاشت زير سرش و همان جا روي فرش خوابيد

  گفتم: مطمئني موجي نشدي؟

  لبخندي زد و گفت: اگر در رختخواب نرم بخوابم لذتش اجازه حضور در جبهه را از من مي‌گيرد.

  سيد سعيد ، درس خوان و پولدار و در عين حال، اهل نماز شب و زيارت عاشورا بود. ديپلم را که گرفت بهترين رشته دانشگاه، قبول مي‌شد؛ ولي يکسره به دانشگاه جبهه رفت. مدت‌ها جنگيد و آخرين مسؤوليتش جانشين تدارکات لشکر ثارا... بود. مرداد 62 ازدواج کرد. فرداي روز عروسي، درست فرداي روز عروسي‌اش به جبهه رفت تا در عمليات والفجر 3 (آزاد‌سازي مهران) شرکت کند و يک هفته بعد پيکر غرق به خونش را آوردند. سيد سعيد پور جندقي در بيست سالگي به شهادت رسيد

   هفته نامه پرتو ، شماره639 ـ 91/05/18

   


 • Comments

  No comments yet  Add comment

  Name / User name:

  E-mail (optional):

  Website (optional):

  Comment: