• سرود ملی

  سرود ملی ایران

     (read more...) بقیه را در ادامه مطلب بخوانید

  سرود ملي ايران

  «سر زد از افق مهر خاوران

  فروغ ديده ي حق باوران

  بهمن فر ايمان ماست

  پيامت اي امام استقلال آزادي

  نقش جان ماست

  شهيدان پيچيده در گوش زمان فريادتان

  پاينده ماني و جاودان

  جمهوري اسلامي ايران»


 • Comments

  No comments yet  Add comment

  Name / User name:

  E-mail (optional):

  Website (optional):

  Comment: